matematykaKalendarz na stronę


Odliczanie dat na stronę


Rada rodziców
Skład rady rodziców na rok szkolny 2013/20141. Przewodniczący: Izabela Procelli-Szynwelska
2. Z-ca przewodniczącego: Anna Myszka
3. Skarbnik: Barbara Wrzos
4. Sekretarz: Marcin Kosow
5. Komisja rewizyjna: Magdalena Krzynówek, Ines Jeżewska

Przedstawiciele rad klasowychNr porządkowy Klasa Przedstawiciel
1 0a Marcin Drywa
2 0b Monika Chabiniec
3 0c Sylwia Molewska
4 Ia Magdalena Krzynówek
Aleksandra Hołomej
5 Ib Anna Myszka
6 Ic Dagmara Silwanowicz
7 IIa Dariusz Kuldanek
8 IIb Marcin Kosow
9 IIc Izabela Procelli-Szynwelska
10 IIIa Alicja Żuchowska
11 IIIb Barbara Wrzos
Katarzyna Szelągowska - Rudzka
12 IIIc Sławomir Izydorczyk
13 IVa Katarzyna Postowska
14 IVb Aneta Makowska-Bąbel
15 IVc Joanna Żurowska
16 Va Dorota Orłowska
17 Vb Agnieszka Gawin
18 Vc Hanna Jędrzejewska
19 VIa Ines Jeżewska
20 VIb Joanna Newerli-Guz
21 VIc Grzegorz Hinca


Spotkania Rady RodzicówSpotkania odbywać się będą w dniach: 4.11, 9.12, 13.01, 10.03, 19.05

Dane ubezpieczycielaNauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.
ul Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa
tel./fax : 22 584 10 00, 0 801 11 22 55
szkody.nnw@nau.pl
www.nau.pl

Linki do zakresu ubezpieczeń:

Załącznik 1
Załącznik 2

Kontakt z przewodniczącą Rady Rodziców p. Izabela Procelli-Szynwelska:


Adres mailowy - rada.sp17.gdy@gmail.com

Pliki do pobrania


 • Protokół z zebrania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni – rok szkolny 2013/2014 , z dnia 13.01. 2014 r. (plik w formacie .doc)

 • Protokół z zebrania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni – rok szkolny 2013/2014 , z dnia 09.12. 2013 r. (plik w formacie .doc)

 • Protokół z zebrania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni – rok szkolny 2013/2014 , z dnia 04.11. 2013 r. (plik w formacie .doc)

 • Protokół z zebrania Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni – rok szkolny 2013/2014 , z dnia 16.09. 2013 r. (plik w formacie .doc)

 • wpłaty klas 2013-2014 I semestr (plik w formacie .xls)

 • Regulamin Rady Rodziców - tekst jednolity (plik w formacie .doc)

 • Preliminarz wydatków 2013-2014 (plik w formacie .doc)

 • List do rodziców (plik w formacie .doc)

 • Wyniki ankiety w sprawie działalności Rady Rodziców (plik w formacie .doc)

 • Ankieta w sprawie działalności Rady Rodziców (plik w formacie .doc) • Nr konta Rady Rodziców-
  Nordea Bank Polska S.A.
  II Oddział w Gdyni
  Nr konta 27 1440 1084 0000 0000 1566 9977
  W trakcie wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, do której uczęszcza uczeń